کاملترین فایل نقشه ی بخش های شهرستان ری

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: نقشه ی بخش های شهرستان ری

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

شیپ فایل بخش های شهرستان ری. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام هر “بخش: – نام قسمت مرکزی هر “بخش” – مساحت و محیط هر “بخش” به کیلومتر – مساحت و محیط هر “بخش” به متر

ادامه مطلب